Twisting halls

Twisting Halls er en gammel dungeon oppe i Moon Hills. Ingen vet med sikkerhet når den ble bygget og av hvem, men stedet var en gang en naturlig hule der nye haller har blitt meislet pent ut til et mye større underjordisk kompleks.
Twistadhalls

Twisting halls var i den ene enden nylig tilholdsted for Malareth og hans goblins, og i den andre enden tilholdsted for en ung hvit drage med sine kobolds. Malareth er nå død og dragen har tatt over stedet.

Twisting halls

The Nentir Vale - På gjengrodde stier Lieberung