The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Shadowfell keep: Bakholdsangrep!

Gruppen hadde kjempet seg gjennom flere tropper med militærdisiplinerte Hobgoblins og på en av trollmennene fant de nok et brev signert Chief Krand of the Blood Reavers, skrevet på goblinoid-språket:

“Saa (Greetings), Shava (Sword Brother) Tra’ak.
Strange things are happening in the Labyrinth and the
Seven-Pillared Hall. I am starting to question what our
oath-brothers are doing. Find out the real purpose of what
this high priest Kalarel is doing in the Keep.
Lhevk-ruh (Skilled Warlord) Krand
of the Bloodreavers”

Bubba
Fra trappen og etasjen over kunne gruppen plutselig høre hylene fra fellene bli trigget, og ned trappen trampet det inn kraftig og stutt dverg. Bubba to the Rescue! Det var et hyggelig gjensyn, men gruppa fikk etterhvert samlet seg og fortsatte dypere innover gangene til de ankom en stor mørk hall. Der kunne de se mørkt blod flyte utover gulvet. Man kunne se bylter med klær rundt om og noen menneskelik, trolig landsbyboere fra WInterhaven utfra klærne, henge blodig og forslått på kroker og kjettinger festet i taket. Man kunne se blodige trau under likene som hang på krokene og det var tydelig at noen hadde tappet mennesker for blod og brukt trau og annet til frakte blodet videre, for man kunne se blodige dramerker mot den store dobbeldøra i jern rett frem. Det var mye mer klær her enn det hang mennesker, så hvor var alle de andre kroppene?

Til høyre i hallen var det en liten gang som endte opp i en annen dobbeldør i tre til som var provisorisk og enkelt avsperret med noen planker, men tydelig påskrevet på goblinoid-språk HOLD DEG UNNA!".

Det ble en del diskusjon om hvilken dør man skulle ta videre. Mens diskusjonen pågikk fant Regdar gamle krokete vers skrevet rundt på veggene. De var skrevet i gammelt blod så disse måtte være skrevet for lenge lenge siden, og rommet var fylt med dem:

The Whispering in my head – will it ever end?
The door. I must find the door. So much blood. Can’t see. Shadows everywhere
The horned one is calling in my dreams, showing me things. Things that I have to do. He is my Master, he is my Lord.
The Shadows are whispering to me. They tell me secrets. They tell me to do things – horrible things.
__
Mindartis følte magi rett bak den store jerndøra, men kunne ikke tyde hva, så gruppa bestemte seg for å prøve ut tredøra bak sperringene først. De åpnet døra som endte i en mørk lang smal gang som fortsatte til venste et stykke bort, og den endte igjen i en rotten dør i tre litt lenger ned der det hadde samlet seg en liten svart dam. Regdar fikk en dårlig følelse om at det var død lenger frem, så gruppen stålsatte seg og fortsatte forbi døra og nedover den lange mørke gangen, nå med vann til ankelene som stadig ble dypere. Gangen endte opp i en til venstre og en til høyre, og gruppa fortsatte til høyre men like om hjørnet så de en kropp med ryggen opp som fløt rundt i vannet. Gruppen kastet en sunrod mot liket for å få bedre oversikt, men den sank ned i det noe dypere vannet og skapte et grønt uhyggelig lys som reflekterte rundt om på vegger og tak. På god avstand som vanlig sendte James en pil i ryggen på liket og plutselig kunne man se mørke skygger fare under vannoverflaten mot gruppen litt lenger opp i gangen. Det ble en seig og klaustrofobisk kamp for opp av vannet stormet maggotsvermer, og forpestede udøde våknet opp fra dvalen, noen stormet frem mens andre sto bak og kastet necrotisk møkk som svekket gruppa enormt.. Men det gjorde det ikke bedre at gruppa ble overrasket med bakholdsangrep av en diger gelekube som sugde James, Regdar og Mindartis inn omhverandre.
Kampen endte tilslutt. Regdar og Bubba ble syke med en form for maggot infestasjon og Mindartis ble fordøyd ned til beinet av gelekube..
Gelcube

Hvordan skal gruppen klare å stoppe Kalerel i tide nå?

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.