The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Shadowfell keep: Sir Keegan

Vi spilte for variasjonsskyld ute i sol, med øl og grillings i svigebrors kolonihage på Rodeløkka, very nice :-) Her er en kort oppsummering fra siste sesjon:

James, Quinn, Regdar og Thorax sto i et Bahamut shrine og hadde nettopp sloss med vakt-skjeletter som kom styrtende ut av stående sarkofager. Da de endelig hadde skjønt tegninga og knelt for å vise sin respekt for Bahamut ble det stille og rommet lyste opp i et hellig hvitt lys. Quinn fant noen sølvfargede Bahamut statuer gjemt inne i alterene, og gruppen åpnet så dobbeltdøren videre som førte inn til et nytt mindre rom med en opphøyd sarkofag.
Da de gikk opp for å se smalt lokket av og ut av sarkofagen steg en udød kriger i rustning som skulet stygt samtidig som han ropte ut at “riftet ikke måtte åpnes!”. Skjelettet presenterte seg som Ser Keegan, paladin av Bahamut og han testet ut gruppen og deres intensjoner før han fortalte historien bak shadowfell keep. Gruppen kom i om i overenstemmelse med Ser Keegan om samarbeid der gruppen skulle bekjempe følgere av Orcus og stoppe dem i å åpne riftet. Ser Keegan ga dem sitt sverd ved navn “Aecris” for dette.
Skeleton warrior
Gruppen reiste videre nedover labyrinten som var satt opp med feller terror-runer og sloss med zombier og skumle boneclaw skjeletter. Lenger ned møtte de også på en tropp med veltrente og organiserte Hobgoblins som ba om et passord, men da gruppen ga det falske passordet det hadde fått av Ninaran som varslet hobgoblinene om at hun var død fikk de raskt mobilisert seg, noe som gjorde kampen farligere.
Hobgoblin
Det ble en tøff kamp, men med utrolig innsats fra gruppen med svete blod og action points kom de seg helskinnet gjennom den kampen også… Det er en vei videre, men vi stoppet av der.

Quick facts: Hobgoblinene jobber for Kalarel da de ropte ut at han måtte varsles.

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.