The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Shadowfell keep: Bloodreavers!

Gruppen fortsatte inn i katakombene og ble lurt inn i en hobgoblin-felle! De sloss seg gjennom Hobgoblin-warbossen hobgoblin magikeren og krigerne deres. Det ble noen tøffe kamper for “tanken” Quinn, men gruppen klarte seg likevel med litt hjelp fra Marla. Fortsatt ingen nye tegn til Traveus eller Kalarel, men det er en lang og smal passasje videre som åpnes i et større mørkt område..
Hobgoblins

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.