Thunderspire

Thunderspire er et fjell rett nord for Trade Road mellom Fallcrest og Hammerhall. Selve fjellet er kjent for tordenskyene som nesten alltid er innhyller av mørke tordenskyer.

En gammel kjerrevei fører opp fra handelsveien gjennom en furuskog og videre inn i en mørk ravine som ender opp i stor utmeislet inngang. Ingangsporten er prydet med uthogde bilder av minotaurter og deres liv den gang plassen var kjent som Saruun Khel, monotarenes hovesete i Nentir Vale.

Inn porten følger man Road of Lanterns som fører til Seven Pillared Hall, en liten landsby og handlessentrum som i dag styres av Mages of Saruun. Seven Pillared hall fungerer som et marked for de som handler med magikerne her og inngyggerne av hallen. Det er også handle med andre skapninger som bor dypere under fjellet. Handelen er under strengt oppsyn av magikerne som både beskytter innbyggerne og skattelegger handelen som foregår her. De som bor her vet de må være forsiktig når man beveger seg rundt i gangene for hele fjellet er en stor labyrint bestående av krokete veier som fører ingensteds og andre veier som fører til forlatte gamle ruiner som er best å la stå uberørt.

Thunderspire

Thunderspire

The Nentir Vale - På gjengrodde stier Lieberung