The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Siste sesjon 22 mai

Denoa

Gruppen har gått opp trappen rundt tårnet og inn døren til et rom som er svakt opplyst. En gammel kvinne med kroket nese og dype innsunkne øyne står ved et ildsted og roter rundt i glødende kull med noen jernstenger under en putrende gryte. Hun sier med en sprukken stemme "kom inn, kom inn jeg har ventet dere. " På bordet midt i rommet ligger det en mann bundet fast og ved hver side av han to store og sorte hunder som knurrer lavt. De er som innhyllet av et mørke som om de er laget av skygge og deres rødglødende øyne er det eneste utrykket man kan se.

Gruppen går inn i rommet frem til kvinnen og James spør hvem hun er. Hun ser opp på de og svarer med et sarkastisk smil om munnen, “Det skal jeg fortelle deg Orcus-avskum!” Døren smeller igjen og hun lander en svarte flammende hånd på Regdar som brenner intenst av necrotisk magi. Rommet som er svakt opplyst fra før men blir enda mørkere da hun skriker ut og hundene bykser frem. Ut av skyggene sniker flere små mørke skapninger seg frem og angriper gruppen fra alle kanter. Gruppen overhører i kampens hete at hun påkaller krefter fra Raven Queen og får etterhvert overtalt henne om at de kjemper for samme sak og får henne til å stoppe angrepet.

Da ting roer seg forteller hun at at hennes navn er Denoa, en Shadar-Kai heks av Raven Queen som har satt det til sin oppgave for å vokte over denne denne grotten som rommer skyggenes innsjø, som i likhet med Shadowfell keep er ett av de få stedene i verden der veien til dødsriket er er kortere enn normalt. Men hun har blitt holdt innestengt her av den foræderiske magikeren av Saruun som nå hadde blitt Orcus-følger. Hun slipper løs mennesket som er bundet fast på bordet og hun unnskylder at hun mistok også han for å være forkledde orcusfølgere som skulle ta henne.

Bronze warder

Eventyrerne forteller at de har jaktet en som utga seg for å være mesteren til Orcus-presten Kalarel (som viser seg å være wizarden Paldemar). De forteller at de fulgt sporene fra Shadowfell keep og lett etter slavene som var kidnappet av blood reavers og solgt til duegars som igjen har gravd opp den gjenstengte veien til grotten de nå befinner seg i, og er her for å sette en stopper Paldemar og hans planer, hva enn de måtte være. Denoa vil hjelpe til og forteller at Paldemar brakte magikere av Saruun en etter en ned her til skyggesjøen (Sea of Shadows) der hver og en ble tatt til fange av mektige og udøde Skyggebindere (Shadowbinders). Heksa forteller at på en eller annen måte har Paldemar fått de gamle bronsestatuene til synge ved å dra ut magi av magikerne, magi som kanaliseres via statuene og som fått vannet til å bevege seg til en malstrøm midt i innsjøen. Om litt vil den åpne veien til dødsriket der Orcus sine agenter har demmet opp en svær necrotisk innsjø fylt med rotne udøde kadavre og andre grusomheter. Når Song of Breaking er komplett vil malstrømmen åpne seg helt og det korrupte vannet vil flomme ut fra dødsriket og inn til vår verden og forpeste den og drepe alt levende og det som værre er. Denoa ber evenyrerne finne og stoppe Paldemar, eller først drepe Skyggebinderne slik at sangen opphører og portalen lukkes. Skyggebinderne blir i sin tur beskyttet av en veldig farlig drage som sjuler seg ett sted i grotten. Denoa bort en Orb of indisputeble gravity som hun foreslår gruppen kan bruke på senke dragen ned i malstrømmen i den den angriper.
Hun lar mannen på bordet gå fri, og han introduserer seg om Kastor Hammer, en ensom kriger som er i slekt med de kidnappede landsbyboerne som ble gjort til slaver av blood reavers, og han ble villedet ned i grotten og tatt til fange av heksa. Kastor joiner gruppa.

Shadowbinder


Gruppen forlater heksa i tårnet og går mot sangen de nå kan høre lenger inn i grotten. På broene som er sammenkoplet i et nettverk som et spindelvev går de mot lyde og kan se store minotaur statuer i bronse lik den som står i Seven pillared stå plassert på rekke og rad og de står og gjaller ut en dyp metallisk chant. Det må være opp mot hundre bronseminotaurer stående på nettverket av broer som alle fører inn mot midten av den immense grotten.

Shadow dragon small

Gruppen fortsetter og kommer tilslutt til midten av de sammensate broene. Lyset fra Havelocks skjold og gruppens fakler ser ut til å svikte litt som om mørket er sterkere her. Men de kan alikevel se flere livløse humanoids i luften med hver sin Skyggebinder som trekker kraften ut av dem. Dette må være de fangede wizardene som Denoa fortalte om! Broene samler seg som en ring og i midten kan man se en stor malstrøm med mørt vann som ser ut til å holde på udøde sjeler som svømmer motstrøms rett under overflaten. Havelock som bærer på Rod of Ruin faller om og får spasmiske anfall som Regdar fikk av visjonene.. Men da har allerede gruppen gått til angrep på Skyggebinderne, monsteriøse udøde med svarte tentakler som omkranser de fangede magikerne. I det de angriper hører de et hyl gjalle fra oven og ned flyr en svart stor reptilskapning med svarte vinger som spruter svarte flammer ut over gruppen. Det blir helt mørkt og ingen ser noe lenger men Regdar løper tilbake og kommer seg ut av det intense mørke og tar frem Orb of indisputeble gravity han fikk av Denoa og med det ene forsøket han har treffer han dragen som faller rett ned i malstrømmen og forsvinner fra denne verden.

Maelstrom

Gruppen fortsetter å angripe skyggebinderne som bruker all sin makt på holde magikerne fanget og en etter en faller de mens magikerne befris og tar del i å befri resten. Da alle skyggebinderne tilslutt er drept og magikerne befridd samler de seg og går mot gruppen. En eldre magiker med grått langt skjegg og hette går frem og introduserer seg som Samazar, en av de tre lederne av “Mages of Saruun”, og han vil høre hvem deres befriere er.

Samazar

Gruppen forteller at de på delvis på oppdrag av Orontor og delvis på egen søken etter den som sto bak Kalarels ugjerninger og bak kidnappingen og slaveriet av Winterhavens lansbyboere. Samazar sier at Paldemar verken kan være smart eller mektig nok til å kunne utføre et så listig og krevende stunt og at han nok må ha noen som trekker i trådene bak han, eller kanskje på andre siden .. Shadowfell..

Paldemar er ikke å se noe sted her nede så Samazar ber gruppen bli med tilbake til Seven Pillared hall der de diskutere hva de skal gjøre videre og se på en belønning til gruppen. På veien tilbake møter de på Murkelmor Grimmerzhul med sin klan som er på vei tilbake for å ta tilbake Horned Hold. Da grådvergene ser gruppen sammen med magikerne får mange av duegarene panikk og rømmer fra Murkelmor, og den lille resten som står igjen for å sloss blir en enkel match for gruppen sammen med magikerne å håndtere. Murkelmor og en liten gjeng av grådvergene blir tatt til fange og tatt med til Seven pillared hall og satt i varetekt. Magikerne sier de må diskutere litt med Orontor på kammerset og ber gruppen vente på Halfmoon inn til de er tilbake.

Beetle swarm

Imens blir gruppen konfrontert av Marla som har passet på landbyboer-barna mens de voksne landbyboerne som hadde blitt satt til å mure igjen Duegar outposten av Mindartis (og igjen påtvunget av Havelock som motytelse for at de ble befridd av gruppen) – ble angrepet av en sverm av svarte insekter som uten forvarsel hadde dukket opp inne på et rom i duegar outposten. En av lansbybeboerne var død (bare et skjelett lå igjen på bakken) og to andre var forsvunnet, rapportert jaget ut av outposten av svermen og videre inn i labyrinten. Omstendighetene var litt uklare da det brøt ut full panikkda dette skjedde men det lå kun et skjelett igjen fra rommet der svermen hadde dukket opp. Bubba satt bare å skulte på gruppen med et bedbreidende blikk da Marla fortalte om dette…

Dette er slutten på første halvår i 2013 og vi tar en velfortjent sommerferie! Håper å starte opp igjen i august. Det er sendt ut en spørreundersøkelse der jeg vil forsøke å sammenstille deres tilbakemeldinger for å vektlegge eventyrene etter deres ønsker. Det kommer også en separat mail om XP og items dere har fått/får senere.

God sommer!
View
Siste sejoner

Etter å ha reddet landsbyboerne fra de tomme vannmagasinene viste det seg at det fortsatt mangler et par som sannsynligvis jobbet på kjøkkenet. Gruppen er sliten etter kampen men istedenfor å reise tilbake til Seven pillared hall finner de en fint skjulested der de kan hvile sammen med de befridde slavene.

Når de igjen er klare går de videre inn i fortet og finner kammeret til Murkelmor.

Meeting murkelmor Det blir en hard kamp og grådverghøvdingen viser seg en slu djevel og slipper unna i kampens hete og kommer seg i sikkerhet bak en dobbeltdør der det er mange flere grådverger med balistaer. Eventyrerne tar en ny pust i bakken og finner en beskjed i Murkelmors kiste.
Bringer of change murkelmor

Gruppen bestemmer seg for å ta bakveien men de støter bare på noen få grådverger og det viser seg at Murkelmor har stukket av med flesteparten av sine undersåtter, sikkert for å hente forterkninger fra grådvergbyen dypere ned i fjellet.

Eventyrerne får endelig med seg de siste slavene og eskorterer de tilbake til Seven Pillared hall.

I seven pillared blir de bedridde slavene gjenforent med sine slektninger fra Winterhaven som er veldig takknemmelig overfor eventyrerne.

Ordinator Arcanis dukker opp igjen og holder et privat møte med eventyrerne der han tar av masken og presenterer seg med navnet Orontor. Han får lese brevet de fant hos Murkelmor og han synes håndskriften virker kjent og bekrefter at dette må være Paldemars, hans acolyte som har forsvunnet for flere uker siden. Oronor ber eventyrerne følge ledetrådene videre og sette en stopper for Orontors bedrifter og bringe han tilbake til magikerne.

Neste dag samles gruppen igjen og går atter en gang ned Roads of Shadows forbi the Hortned hold der de finner den veien som grådvergene har gravd opp igjen. Der finner trapper som fører langt ned i mørket til en etter en lang stund ender opp i en svær underjorisk grotte med en svart innsjø de ikke kan se slutten av. På platåt der trappen ender de blir angrepet av udøde wraiths og specters, men de klarer å bekjemepe.
UndergroundWraith 10
Platået fortsetter ut på et nettverk av broer og etter en stund kan de skimte et svakt lys lengt ute som de går mot. Det viser seg å være et vindu høyt oppe i en diger stalgamitt med trapper meiselt inn i veggene rundt opp som ender opp i en dør høyt oppe. De hører et skrik der oppefra og løper opp og åpner døra der de kan se inn et magisk opplyst kammer med et koselig ildsted. En krokbygd skikkelse som står med ryggen til de over en svær svart gryte som står og putrer.
En gammel sprukken kvinnestemme sier “Velkommen, jeg har ventet dere”..’
Witch chamber

View
Oppsummering siste sesjoner

Grimmerzhul!

Gruppen våkner opp i Chamber of Eyes og i ren nyskjerrighet forsøker de å slå i gongongen, men ingen ting skjer. De bestemmer seg da for å reise tilbake til Seven Pillared hall for å konfrontere grådvergene som har en handelspost i hallen.

Inne i Duergar trading post møter de to grådverger som er lite samarbeidsvillige og når de gruppen begynner kreve å se bak lukkede dører blir det kamp.

Gruppen møter hard motstand i Kedhira og hennes duergars men vinner til slutt kampen, og de finner en notis til Kedhira fra Murkelmor Grimmerzhul og et kart som viser vei til The Horned Hold" lenger inn i labyrinten, samt noe som peker mot en hemmelig vei til en bakdør.
Kedhira murkelmor

Gendar


Før gruppen reiser blir de oppsøkt av Gendar som har fått med seg at de har renset ut grådvergene, og han undrer seg om hva de holder på med. Gruppen forteller at de skal finne resten av de kidnappede landsbyboerne fra Winterhaven og at sporene leder til Horned Hold. Gendar forteller at det han tror de har en del av en ummagisk rod i gull som han gjerne betaler 200gp for om de returnerer til han.
Gruppen følger så kartet og går Road of Shadows og med hjelp fra Charrak finner de den hemmelige veien som fører til et gammelt fort meislet ut av fjellet på hver sin side av et dypt hjuv.
Horned hold

Bakinngangen er voktet av orker som får øye på gruppen som ikke holder en lav profil, men uten særlige problemer kjemper gruppen seg gjennom orker og grådverger lenger inn i fortet. De finner også en gullrod som ikke er magisk. Gruppen fortsetter over broen og inn i en annen del av fortet der de kjemper seg gjennom udøde, demoner og en grådverg magiker og befrir mange av de kidnappende bøndene, men de har fortsatt ikke funnet Murkelmor og de siste bøndene.

View
Fin Raziel

Det varmer mitt prestehjerte når en følger plutselig slår ut i blomst og viser seg verdig for sin reise.

Fin Raziel.

En Initiate av Raven Queen. Han hjalp de reisende som ankom de syv pilarer. Jeg har fått ordnet en av de tomme hulene som er her til et temperert shrine til Raven Queen. Det viser seg at der Fin Raziel ikke skorter ved bok-lesning, tar han til de grader igjen ved behjelpelighet. Jeg håper han vil bli værende i de syv pilarer og opprettholde Raven Queen’s tilstedeværelse.

Mitt mål er å passe på at Raven Queen alltid vil være der det er folk, og med mine trofaste medhjelpere så tror jeg reisen vil være berikende.

Regdar

View
The Chamber of Eyes

Gruppen fortsetter inn opp en trapp og finner et par Duergars (grådverger) stående ved et ildssted. Når de forstår at gruppen ikke har en vennlig agenda blir det slåsskamp, og bråket tiltrekker et par hobgoblins fra naborommene, en warcaster og en stor kriger som viser seg å være Krand, Bloodreavers leder. Gruppen sloss seg heroisk gjennom og vinner kampen.
Rett på tampen ankommer Regdar med Terrlen Darkseeker som guide.
Etter å ha lett gjennom rommene finner de i Krands kammer en kiste med gull og edelstener, en magisk rustning og en skriftlig beskjed signert Murkelmor Grimmerzhul som har med en avtale de har hatt seg i mellom og en felles venn..
Letter to krand from murkelmor
Mindartis finner også noen nedstøvete gamle tekster som ser urørte ut. Det viser seg at de er tiden da Minotaurene styrte i Thunderspire og Mindartis setter seg ned og begynner å studere tekstene mens gruppen fortsetter å utforske plassen. Like ved krands kammeer finner de en bakdør inn i et større rom med øyne inngravert i vegger og pillarer, en froskestatue og gongong. Og det er tydelig de har funnet Chamber of Eyes. Her blir det også en kamp mellom gruppen og tre hobgoblins og en stor ulv. Chamber of eyes

Gruppen vinner kampen og fortsetter å utforske plassen. Da Regdar som bærer på Rod of Ruin og har stått utenfor kammeret i kampen går inn faller han sammen, tydelig et nytt anfall.. Etter litt kommer han seg til og han kan gjenfortelle visjonen han pluselig fikk:
" Suddenly things shifts around me. Im looking down at the room as if I were much higher. My big fur-clad hands hold a large torch that brings light into the damp chamber, forcing back the shadows and the darkness, like crying wolves.
Hundred of stone eyes in the walls in front of me are staring at me intently, like as if they were measuring the darkness of my soul. Ancient runes from a long lost race are carved into the stones, whispering of horrors unseen by mortal eyes. My minotaur followers balk at the sight, whispering prayers to Baphomet the Horned King to protect their souls.
But the eyes do not fill me with fear and dread, I have not disturbed the shrine of a dark primordial god – I have woken something else, something behind the eyes, something whispering words of power in your ears. Words that only I can hear. And then my eyes open as I see the full truth and my eyes start to drip blood as all the hundreds of stone eyes start to weep blood – covering the stone walls with blood. My minions cry out in fear and scream in terror – but they do not see, they do not hear the sweet words of wrath and power. Promises of unlife…"

Regdar reiser seg igjen og Mindartis gjenkjenner mye av det som blir gjenfortalt av Regdar fra de gamle skriftene han fant i Krands privte kammer:

Last ned

…We are the pinnacle of the world’s civilizations! Saruun Khel’s greatness is unmatched and no one can stand against us! Praise to the Horned King – for he is the true Lord and master of our achievements.
…our explorations of the Thunderspire Mountain’s twisting passages and silent chambers have taken us deep into the bowls of the world. There, at the roots of the mountain, we came upon vast caverns. In the shadow filled chambers we found a crude, forsaken altar to some forgotten god of the black depths. A civilization lost in the dark, forgotten by mortals and with hope abandoned.
…I called out to the Horned King to learn more about this forgotten civilization. My divinations revealed that the deep caverns of Thunderspire were sacred to an ancient entity by the name of Torog in his manifestation as the Patient One, a horrible creature of eyes and mouths that waits in the darkness. We were about to leave the site when I got a strange urge to honor this forgotten entity, in regardless of its insignificance compared to our sacred lord Baphomet, Prince of Beasts.
…My minotaur brothers begged me to see reason, but I was compelled to face the carving of twisted mouths and eyes with my honoring prayers. Little did I expect to have them answered – and what an answer! Dark whispers of power unimaginable, promises of a new path for my brethren. The only thing Torog requested in return was the creation of this temple in his likeness and promises of blood and shadow.
[In the end of the tomb] …I, Tzaruum’ze, the High Priest of Saruun Khel have been expelled and blamed of heresy and charged with blasphemy by the Throne of Bones. But I will not succumb. My dark master promises me another path – a path of Shadow and Blood. I will do his bidding, take my loyal servants and build a shrine for my Master – the Palace of Zaamdul. There will I start the construction of the Bronze Singers that are the epitome of my Masters genius. How beautiful the Song of Breaking will be – how pure and true to the promise of Blood and Shadow.

Gruppen utforsker området videre. Ute i gangen finner de en vei videre til et tomt rom med en trapp som går ned i et vann og i enden av vannet inntil veggen en statue av en halt kvinne, halv sjødemon. De finner til slutt siste rest av Blooodreavers i messehallen der de sitter og drikker og gambler. Gruppen er overlegne igjen og rensker ut siste rest av Bloodreavers. Bak noen tønner ved kjøkkenet gjemmer to eldre damer seg og det viser seg at de er bortførte fra Winterhaven. De forteller at de ikke ble blitt solgt som slaver, men brukt som kjøkkenassistender for Bloodreavers. Gruppen sender de avgårde med Terrlen Darkseeker tilbake til Seven Pillared hall mens gruppen blir over en natt i Chamber of Eyes før de bestemmer seg for hva de skal gjøre videre.

View
Sporene fører mot Thunderspire mountain..

Heltene hadde stoppet Kalarel og reddet dalen fra en grusom skjebne.. Anarus Kalton var gjenoppstått. Han hadde hjulpet heltene med å stoppe Kalarel og sikret seg dermed boken sin. Han reiste ned mot Winterhaven og dette var det siste de så til han.
Traveus hadde rømt i kampens hete, men gruppen tok opp jakten så raskt de kunne. James som hadde vært i teten i starten mistet Traveus av syne. Etter en stund fikk de hentet noen sporhunder fra Winterhaven og etter en intens jakt inn i skogen fant de Traveus hengdende bevisstløs mellom noen steinklipper. Dead dwarf 394x301James klatret ned men landet feil som resulterte i at Traveus ble skøvet av greinene han hang på. Traveus møtte i steden sin død i bunn av juvet og ble tatt med til tempelet der Regdar begravde han.

Gruppen ble i området en ukes tid der de holdt på med sitt.. Regdar og Havelock jobbet med Raven Queen ordenen sin(e). Mindartis studerte ritualer, Quinn lette etter noe i skogen utenfor tempelet, men ga etterhvert opp. James tok livet med ro i Winterhaven..
Etter noen dager ble invitert til middag hos Ernest Padraig, Lord of Winterhaven. Under middagen diksuterte de forsvunnede landbysbeboerne fra området, Kalarel, hans planer og samarbeid med Bloodreavers og sporene som ledet til Thunderspire mountain. Gruppen bestemte seg for å fortsette jakten på de forsvunnede landbysbeboerne og følge sporene som ledet til Bloodreavers i Thunderspire mountain, samt en som titulerte seg som mesteren til Kalarel..
Kalarel master På veien til Fallcrest tok Marla og Nimozaran følge. Etter noen dager ankom de Fallcrest. Der fikk de audiens hos Faren Markelhay, Lord Warden of Fallcrest og hans kone Allande Markelhay, Lady of Fallcrest. Gruppen fortalte om hva som hadde skjedd og Faren Markelhay ville hjelpe til med oppbyggingen av tempelet med de kontakter han hadde. Gruppen fortalte også om at Traveus og kultistene hadde hatt sitt skjulested i Fallcrest og bedre kjnet som Gustavs farm. Da de ankom stedet med Faren Markelhay fant de gårdens opprinnelige beboere offret på et Orcus alter i kjelleren. De fant også et brev angående forsyninger signert Kalarel

Gruppen reiste videre til Thunderspire Mountain.

Thunderspire
Etter noen dager ankom de porten inn i fjellet og Regdar som bærer på “Rod of Ruin” får et anfall. Han gjenforteller dette:

Suddenly things shifts around you. Startled you look around to find that you are surrounded with legions of walking dead and snarling demonic beasts, climbing the mountain side, but nobody seems to take notice of you – as if you were not there, or as if you were seeing the events play out in front of you like a dream.
In front of the hordes you see bleeding and wounded minotaurs being slaughtered by the relentless hordes of undead and demons. Their shrill cries of anguish, pain and doom meets no mercy, and their large fur-clad bodies is trampled upon by the marching hordes.
You raise the Rod of Ruin towards the skies and bark out a command in an evil tongue – you feel satisfaction. Tonight the minotaurs dies!

Heltene fortstetter inn i fjellet der store minotaur statuer er stilt opp etter veggene. Langs hovedveien er det stadig andre veier som åpner seg inn i mørket og det er åpenbart at de har ankommet Thunderspire labyrinth. De forstetter hovedveien til Seven pillared hall men etter en liten stund fanger de opp noen som snakker i en sidevei. Gruppen sniker seg bort og kan se hobgoblins i et rom bak en dør som står av avhører en bundet halfling. Hobgoblinene oppdager de og det blir en kamp. Heltene overmanner hobgoblinne som titulerer seg som Bloodreavers og redder halfingen som introduserer seg som Rendil. Rendil lover dem noen gratis øl på Halfmoon inn, det fineste innet i Seven Pillared hall som er like ved.
Gruppen ankommer Seven Pillared hall:
Seven pillared hall view
The lantern filled road you have been following opens into a large cavern filled with a soft purplish light. You can se huge rune-carved pillars disappearing into the shadows high above, giving support to the roof of the gigantic cave.
Inside the cave you see stone houses – some built out of the surrounding rock, others erected with stones and mortar on the cavern floor. Many of the buildings have globes of light hanging from the walls, giving off points of light against the endless darkness that otherwise would have swallowed the small community.
You notice that the cave village is very much alive, and not some abandoned ruins – even though many of the houses definitely seem to be of some strange archaic architecture. You see a mix of races within the streets – humans of course, but also goblins, dwarves, duergars, drows, hobgoblins, and even some halflings. Nobody really takes any notice of you, even though some stares at you as if measuring you capabilities or wealth, or maybe both.

Guppen setter igjen vognen(e) og hestene sine hos Berks Hollon som leier ut stallplass og reparerer vogner. De treffer på en dragonborn ute på torget ved navn Surina som virker litt opprørt over ting som foregår i byen i det siste.. Hun tar følge med gruppen med på innet for å finne ut om de har felles intesesser. Rendil introduserer gruppen for Erra Halfmoon, innehaver av innet og tanten til Rendil. Gruppen får mat og drikke og konversasjonen er god, men den generelle stemningen i hallen er nervøs. Innbyggerne i hallen har ikke sett magikerne på lenge og Bloodreavers har begynt å vise seg åpnelyst i hallen og selger slaver, noe magikerne tidligere ikke har tillatt.. Erra har hørt at de visstnok holder til ved noe som kalles “Chamber of Eyes”.. Like i nærhheten sitter en gammel mann som har sittet fordypt i sine bøker siden de ankom, han ser nærvøst om. Et stort bord i midten av lokalet sitter det en gjeng og spiller kort. Ved nabobordet sitter en kjøpmann som fulgte inn etter de, han drikker halvparten av ølen sin og forsvinner etter en liten stund… Barden Bennik The wanderer, også en halfling tar seg en pause fra spillingen og setter seg ned hos eventyrerne og er interessert i å høre deres fortellinger.

Plutselig smeller døren til innet opp og en gjeng Bloodreavers strømmer inn og skal hevne seg på eventyrerne!

View
Finale Shadowfell Keep

Gruppa klarte endelig å komme frem til Orcus tempelet der en stor svart portal var i ferd med å åpnes. Der kjempet dere en heroisk kamp mot Kalarel og hans undersåtter, I kampens hete dukket spøkelset til Anaurus Kalton opp igjen og lovet Mindartis å hjelpe til om han tok hodeskallen hans (som Traveus hadde) og kaste den i blodbadet. Traveus gjemte seg bak noen kasser men gjorde ingen motstand i kampen. Mindartis adlydet Anarus Kalton som resulterte i at han gjenoppsto fra blodet og med hans hjelp fikk gruppen stoppet Kalarel fra å åpne seglet til dødsriket og gjøre veien åpne for Orcus’ legion av udøde. Traveus derimot gjorde han alt i sin makt for å unnslippe kampen og klartet opp kjettingene og ut av Orcus.-tempelet og forsvant ut av syne.
KalarelRift small
Kvelden ble avsluttet ved at Kalarel ble sugd inn i portalen til en uviss skjebne,, Dere står nå igjen med Anarus Kalton “in the flesh” med hans bok under armen, en drake i et bur, Kalarels gull og en svart rod ligger igjen foran den nå tomme og lukkede portalen.

Magiske gjenstander dere finner umiddelbart:
1 Rod
1 Dagger
2 Cloaks
1 Horned helm

XP: Se her: http://www.obsidianportal.com/campaign/nentir-vale-alx-campaign/adventure-log/xp-oversikt

View
Shadowfell keep: Fellen!

Kort oppsummert:

 • I mellomtiden mens gruppa hadde kjempet seg nedover katakombene i Shadowfell Keep hadde Douven Staul og Valthrun funnet noen gamle skriv i kjelleren på Sunderpeak tempel som ga hint om bakgrunnen for Shadowfell keep og hva som kunne komme til å skje i fremtiden.. Douven Staul reiste opp til Shadowfell keep for å fortelle at Valtrhun hadde blitt veldig nervøs da han så stormskyene som bygde seg opp over Shadowfell keep og hvordan dette var beskrevet i dokumentene som starten på slutten.. Valthrun reiste derfor i all hast for å oppsøke Nimozaran The Green, High Septarch of Fallcrest for hjelp. Reisen fra Shadowfell Keep til Fallcrestt er et par dagers ritt så han fikk med seg Havelock og Kartuga som beskyttelse på veien.
 • Bubba og Regdar ble friske fra Rot Grub infestation etter hvile og behandling av Marla
 • Marla brukte “Raise Dead”-scroll på Mindartis så han kom tilbake til live
 • Gruppa (Bubba, Mindartis, James og Quinn) fant et lite men hellig shrine til barna til Sir Keegan * der de kunne vise sin respekt og be om styrke.
 • Gruppa klarerte deretter neste rom bestående av noen feller (1 kjempestatue, 2 ildsprutende drager, englebarn med vaser og en riddle)
 • Gruppa bekjempet zombier og ghouls og en clay scout (homunculus -en liten sak med vinger ) som forsøkte å flykte gjennom neste dør og varsle det som er bak denne.
  Chamber
  For de som var med husk å legge til respektive Divine Boon på deres character i builderen. Gull og items som ble funnet ble delt under spilling.

XP: se XP-oversikten

Fra nå deler vi xp på 6 spillere og ikke 7 da Per Erik sannsynligvis ikke blir med lenger.

View
Shadowfell keep: Bakholdsangrep!

Gruppen hadde kjempet seg gjennom flere tropper med militærdisiplinerte Hobgoblins og på en av trollmennene fant de nok et brev signert Chief Krand of the Blood Reavers, skrevet på goblinoid-språket:

“Saa (Greetings), Shava (Sword Brother) Tra’ak.
Strange things are happening in the Labyrinth and the
Seven-Pillared Hall. I am starting to question what our
oath-brothers are doing. Find out the real purpose of what
this high priest Kalarel is doing in the Keep.
Lhevk-ruh (Skilled Warlord) Krand
of the Bloodreavers”

Bubba
Fra trappen og etasjen over kunne gruppen plutselig høre hylene fra fellene bli trigget, og ned trappen trampet det inn kraftig og stutt dverg. Bubba to the Rescue! Det var et hyggelig gjensyn, men gruppa fikk etterhvert samlet seg og fortsatte dypere innover gangene til de ankom en stor mørk hall. Der kunne de se mørkt blod flyte utover gulvet. Man kunne se bylter med klær rundt om og noen menneskelik, trolig landsbyboere fra WInterhaven utfra klærne, henge blodig og forslått på kroker og kjettinger festet i taket. Man kunne se blodige trau under likene som hang på krokene og det var tydelig at noen hadde tappet mennesker for blod og brukt trau og annet til frakte blodet videre, for man kunne se blodige dramerker mot den store dobbeldøra i jern rett frem. Det var mye mer klær her enn det hang mennesker, så hvor var alle de andre kroppene?

Til høyre i hallen var det en liten gang som endte opp i en annen dobbeldør i tre til som var provisorisk og enkelt avsperret med noen planker, men tydelig påskrevet på goblinoid-språk HOLD DEG UNNA!".

Det ble en del diskusjon om hvilken dør man skulle ta videre. Mens diskusjonen pågikk fant Regdar gamle krokete vers skrevet rundt på veggene. De var skrevet i gammelt blod så disse måtte være skrevet for lenge lenge siden, og rommet var fylt med dem:

The Whispering in my head – will it ever end?
The door. I must find the door. So much blood. Can’t see. Shadows everywhere
The horned one is calling in my dreams, showing me things. Things that I have to do. He is my Master, he is my Lord.
The Shadows are whispering to me. They tell me secrets. They tell me to do things – horrible things.
__
Mindartis følte magi rett bak den store jerndøra, men kunne ikke tyde hva, så gruppa bestemte seg for å prøve ut tredøra bak sperringene først. De åpnet døra som endte i en mørk lang smal gang som fortsatte til venste et stykke bort, og den endte igjen i en rotten dør i tre litt lenger ned der det hadde samlet seg en liten svart dam. Regdar fikk en dårlig følelse om at det var død lenger frem, så gruppen stålsatte seg og fortsatte forbi døra og nedover den lange mørke gangen, nå med vann til ankelene som stadig ble dypere. Gangen endte opp i en til venstre og en til høyre, og gruppa fortsatte til høyre men like om hjørnet så de en kropp med ryggen opp som fløt rundt i vannet. Gruppen kastet en sunrod mot liket for å få bedre oversikt, men den sank ned i det noe dypere vannet og skapte et grønt uhyggelig lys som reflekterte rundt om på vegger og tak. På god avstand som vanlig sendte James en pil i ryggen på liket og plutselig kunne man se mørke skygger fare under vannoverflaten mot gruppen litt lenger opp i gangen. Det ble en seig og klaustrofobisk kamp for opp av vannet stormet maggotsvermer, og forpestede udøde våknet opp fra dvalen, noen stormet frem mens andre sto bak og kastet necrotisk møkk som svekket gruppa enormt.. Men det gjorde det ikke bedre at gruppa ble overrasket med bakholdsangrep av en diger gelekube som sugde James, Regdar og Mindartis inn omhverandre.
Kampen endte tilslutt. Regdar og Bubba ble syke med en form for maggot infestasjon og Mindartis ble fordøyd ned til beinet av gelekube..
Gelcube

Hvordan skal gruppen klare å stoppe Kalerel i tide nå?

View
XP oversikt

Alle oppjusterte sine karakterer til lvl 5 i våres (dvs alle var på 5500 xp). Her er hva dere har møtt på og beseiret (eller samarbeidet med) siden den gang og fått ut av det i form av xp:

 • The Dead walk (gravplassen ved Winterhaven) 775
 • Maze of caves (rotter, chokers, ochre jelly) 925
 • Kruthik Lair 1036
 • Blue slime 750
 • Coffins & Skeletons , (bahamut shrine) 500
 • Sir Keegan 875
 • hobgoblin guard room (første rom med edderkopp) 965
 • warchief (porticullus) 802
 • hobgoblin barracks (hobgoblin wizard) 790
 • Corridors of the Cube (& maggots) 1800
 • Chamber of Statues 650
 • Ghoul Warden 1031
 • Cathedral of Shadows 1315
 • The Shadow Rift 1529
 • Bonus 2000 for å fullføre eventyret
  SUM 15743( /6 spillere= 2624 per spiller + 5500)
  Level 6 nås ved 7500 xp og Alle har i skrivende stund 8123 ( for enkelhets skyld sier vi at Bubba har samme XP).

31.01.2013:
XP

Thunderspire:
Into the mountain 750 xp
Bar Fight 890 xp
Bruggs Enforcers 2200 xp
Chamber of Eyes – Guard Room 800 xp
Chamber of Eyes – Torogs Shrine 1350 xp
Chamber of Eyes – Refectory 950 xp
Grimmerzhul Tradingpost 1000 xp
The Horned Hold – the porticulus 875
The Horned Hold -the duergar workshop 900
The Horned Hold -the ruined chapel 1000
The Horned Hold -the slave pits 1250
S1: SHORES OF SHADOW 1275
WATCHTOWER OF SHADOWS 1250
S3: THE SHADOW VORTEX 1000 XP
Murderous Shadow – Vadriar – Seven Pillared Hall 350 XP
Gnolls & Hyenas – Chasm Keep 3000 XP
Chasm Keep – Gjennomføring bonus 525 XP

SUM = 19365 xp / 5 spillere = 3873 per spiller

Fra før av har alle 8123 xp, dermed har alle nå 11996 xp.


> Ny XP beregning (da Per er ute en kort periode)
Demon Well – Chamber of the Well 1050
Demon Well – Gnolls barracks 1200
Demon Well – PRACTICE HALL 1300
Demon Well – SHRINE TO BAPHOMET 1300
Demon Well – THE RESTLESS DEAD 1000
Demon Well – HALL OF ENFORCED INTROSPECTION 1250
Demon Well – HALL OF THE CRIMSON WHIP 1250
SUM for 4 spillere 7050/4 =1763 rundet opp
Alle spillere frem til nå (11996 + 1763 ) = 13769


> Tilbake til vanlig XP beregning (da Per er tilbake)
Demon Well – HALL OF THE HOWLING PILLARS 1750
Demon Well – PROVING GROUNDS 1800
Demon Well – THE INNER SANCTUM 2100
Random Encounters = 400 (350+50)
Totalt 6050 / 5 spillere = 1250
13769 + 1250 = 15019 totalt per spiller
Sist spilling 25/03-2014:
1855 XP / 3 spillere = ~618
Hver spiller har 15 637 hver.
Sist Spilling 8/4:
Thunderspire Labyrinth – Returning Enemies: 1,815 XP
1,815 XP/3 spillere= 605
Hver spiller har 16242 hver.
Neste level er … se tabellen:
EXP.png

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.