The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Et tempel til besvær
Regdar

Regdar er kanskje klok, men noen ganger får han ikke med seg hva som skjer.

Vi har reist lenge før vi kom fram til tempelet. Hva skjedde, hvorfor reiste vi ikke til byen først. Slik at vi kunne organisere oss litt bedre? Fordi Traveus ikke ville det. Så da bar det rett til tempelet.

Gruppen er flinke. De oppdaget at det var noe galt og stormet inn. Der var det at Regdar ikke hang med. De var vekk før han fikk snudd seg. Men da han hørte skrik og hyl fra tempelet, stormet han inn og helbredet dem med sine krefter og veiledet dem med sin kunnskap. De vant slik det bør være.

Det er et tempel der det ikke ble fulgt noen guder. Kanskje Regdar skulle gjøre det til et tempel av Raven Queen, men da må han leite etter 2 Raven Queen prester. Det lar seg nok gjøre. Spre budskapet til den store Raven Queen.

Ville nevne noen rare mekaniske hunder som ser ut til å ha lagt sin elsk på Quinn. Her må nok magikeren Mindartis hjelpe til. Dette forsto Regdar lite av.

Vi la de døde til side så vi kan starte på begravelse når alt er over.

James og Kartuga dro for å hente vognene som sto nede i veien, sammen med Traveus. Han var borte. Det er noe skummelt med ham.

Havelock og Quinn gikk rundt tempelet for å sjekke, og litt etterpå kom en ung prest som ba Regdar gå rundt på baksiden. Det skulle visstnok være sårede der.

Så kom skriket fra Quinn.

FI

cue battle music

View
Fra sump til by

Da var det på tide med hjemtur. Vi var mange og vi ble flere. Vi traff Quinn og en barabar. Disse to viste seg å være bra for vår stolte gruppe. Vi mistet dessverre Bubba men vi kan ikke vinne bestandig. Etter vi leverte boka til Traveus, så betalte han oss for enda et oppdrag. En liten tur opp i fjellene. Vi fant ut at vi kunne tjene litt penger på å kjøpe ting der vi var og selge det i fjellbyen. Så de stolte krigere satte i vei. På veien traff vi noe som kan best omtales som et spøkelse og vi måtte sloss med en flokk med ulver.

Det viser seg at de to nye slo hardt fra seg og jeg er stolt av å ha dem i gruppen.

Regdar, Priest of Raven Queen & followers

View
Prestens kvaler
regdar, cleric, quest

Med et tungt hjerte må Regdar snu ryggen til sin gruppe for en liten stund. Han har ikke helt funnet løsningen med en ny prest. Han vil be til The Raven Queen om råd. Regdar vet at rådene han mottar ofte kan være kryptiske og over hans intelligens, men han må be om hjelp og hvem bedre en sin Gud.

Regdar vil følge gruppen mens han ber og tenker. Han kaster Tensers Flying Disk for å hjelpe gruppen å bære, og på kvelden kaster han Create campsite. Men han bruker mesteparten av tiden i egne tanker og bønner til The Raven Queen.

Hans ord til gruppen er: Dere er stolte og sterke personer. Jeg har full tro at dere klarer dere i en liten stund uten meg. Da jeg ikke kan hjelpe til med stort så har dere fortjent alt dere finner. Husk å dele alt dere finner på en klok og rettferdig måte. La The Raven Queen være med dere!

View
XP så langt
Character Sesjoner Deltatt XP siste sesjon Bonus XP Total XP Level Neste lvl
Kartuga 5 545 600 2582,5 3 3750
Quinn 6 545 600 2782,5 3 3750
Havelock 11 200 600 4964,5 4 5500
James 11 545 600 5526,5 5 7500
Regdar 11 200 600 5651,5 5 7500
Mindartis 5 200 600 2580 3 3750

Kommentar: De som har mottatt 600 bakgrunns-xp på forskudd må skrive ferdig bakgrunen sin for å få løst ut xp de har opptjent og vil opptjene fremover.

Halv XP gis for å lage en historie rundt hva karakteren har gjort når man ikke møter opp (tas ikke fra XP-pool etter hver sesjon).

For å se hva dere får på de forskjellige levlene, se tabellen her

Mulighet for bonus XP
Det er bonus på 600 xp til de som registrerer sin karakter under Character-fanen. Se Comments fanen for å se hvilke source books som er tillat når dere oppgraderer characteren.

Fyll ut følgende 4 punkter:

  • Hvor kommer din character fra?
  • Familie og venner?
  • Har characteren noen mål i livet?
  • Hva er deres forhold til de andre i gruppa?

Om det er noe som er hemmelig legg det under “Secret GM info”, da er det kun jeg som ser det.

View
En ny prest
regdar, cleric, quest

Da har det seg slik at Regdars hjemby ikke lengre har noen Raven Queen cleric. Dette er ikke ønskelig. Regdar har satt seg mål i å skaffe byen sin en ny prest, eller returnere å ta plassen selv. Det med retur har fått seg en liten utsettelse da Regdar har oppdaget at det fins hellige symboler i hendene på ondskapen. Regdar er en ung cleric og har derfor slått fast at skal han være hjembyens overhode så må han lære mer av verden.

Sammen med sine følgesvenner, har han begitt seg ut på det han selv vil kalle sitt livs reise.

View
Første sesjon
Første spillesesjon

Guran Egg, dragonborn fra Misty mountains er på reise nordover langs King’s Road da han treffer en dverg på ei kjerre trekkenes av to mulldyr. Guran slår følge med dvergen som intoduserer seg som Traveus, omreisende handelsmann. Kort tid etter havner de inn i et bakholdsangrep av goblins som skader dvergen og målrettet går stjeler ting fra kjerra. Guran slår bra fra seg men noen få goblins kommer seg unna med flere ting. I horisonten legger Guran merke til en menneskeskikkelse på hest som ser ut til å ri veien som goblinene følger. Traveus kommer seg til hektene og ber Guran om hjelp til å bringe et skrin goblinene tok med seg, og avtaler å møte han på Nentir Inn i Fallcrest.

Guran finner både spor etter goblins og hest og sporer disse frem til en goblincamp oppe noen huler i en åsside i Moon hills. Guran ser at motstanden blir for tøff for han alene og reiser til Fallcrest for å få tak i forsterkninger. I Fallcrest på The Nentir Inn treffer han Traveus men også en Ranger og en Cleric på samme inn der Traveus venter. De blir kjent over en øl og blir enige om å joine krefter mot disse goblinene og den mystiske rytteren.

Vel oppe i åssidene finner de goblinhulen og en dungeon som både huser en rekke goblins og kobolds.. Koboldene jobber for en drage som ikke er særlig vennlig innstilt overfor gruppen, men som er interessert i å finne ut hva de gjør der. Da dragen får høre gruppens historie kan han fortelle at han deler dungeonen ufrivillig med et menneske som har goblins og andre undersåtter under seg. Om gruppen kan fjerne disse skal de få lov til å slippe unna med livet, og til og med vanker det en gave. Gruppen inngår avtale med dragen og begynner å renske ut goblins rom for rom.

Siste som skjer et at gruppen tar seg en extended rest i et _trygt _ rom

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.