Mindartis

Pers Fjelds character. Male Eladrin Wizard (Arcanist)

Description:
Bio:

Fyll ut følgende 4 punkter:

Hvor kommer din character fra?

Mindartis er som mange andre Eladrins vokst opp i Feywilden.

Familie og venner?

Mor, far og to eldre brødre.

Har characteren noen mål i livet?

Mindartis har forlatt Feywilden på en slags walkabout for å utvilke seg som magiker. Planen er etter hvert å returnere mye sterkere enn da han dro for å styrke familiens posisjon i området. I tillegg vil han benytte enhver anledning som byr seg til å ta ned goblins.

Hva er deres forhold til de andre i gruppa?

Siden Mindartis kommer fra Feywild, har han ingen forbindelse med de andre karakterene før de traff hverandre utenfor Fallcrest.

Mindartis

The Nentir Vale - På gjengrodde stier roland_jr