Marla, Priestess of Pelor

Description:

Som en omreisende prestinne av Pelor viser Marla moderlig omsorg for de som trenger det, men hun kan også vise styrke, være streng og virke skarp når hun føler at det er behov for det. Marla mener det er et behov for et sterk religiøst nærvær i Nentir Vale, av alle gode guder.

Marla følger Pelor og dette kan generelt sies om følgere av Pelor: Pelorians believe that the life-giving sun is the best cure for all of Oerth’s ills. Justice and freedom are brought about through charity, modesty, perseverance, and self-sacrifice. Pelor’s priests teach that the truly strong don’t need to prove their power. Pelorians strive to perform so many good acts that evil has no room in which to exist, though they will fight if necessary. Pelor is wrathful against the forces of evil, and is especially opposed to the undead. However, Pelor urges his followers to remember that excessive attention to things of evil can blind one to the truly important things: compassion and goodness. These are what must be emphasized above all.
Pelorian dogma has it that the energy and power of life originates in the sun.

Bio:

Marla fant sitt kall som cleric av Pelor i Sunderpeak temple der hun startet som Initiate. Hun har de siste årene vært omreisende i Nentir Vale for å hjelpe de små samfunn rundt om i dalen.

Marla, Priestess of Pelor

The Nentir Vale - På gjengrodde stier Lieberung