Erandil Zamoar – Proprietor of the Nentir Inn

Half-elf, proprietor of the nentir inn

Description:
Bio:

Erandil Zamoar – Proprietor of the Nentir Inn

The Nentir Vale - På gjengrodde stier Lieberung