The Nentir Vale - På gjengrodde stier

XP så langt

Character Sesjoner Deltatt XP siste sesjon Bonus XP Total XP Level Neste lvl
Kartuga 5 545 600 2582,5 3 3750
Quinn 6 545 600 2782,5 3 3750
Havelock 11 200 600 4964,5 4 5500
James 11 545 600 5526,5 5 7500
Regdar 11 200 600 5651,5 5 7500
Mindartis 5 200 600 2580 3 3750

Kommentar: De som har mottatt 600 bakgrunns-xp på forskudd må skrive ferdig bakgrunen sin for å få løst ut xp de har opptjent og vil opptjene fremover.

Halv XP gis for å lage en historie rundt hva karakteren har gjort når man ikke møter opp (tas ikke fra XP-pool etter hver sesjon).

For å se hva dere får på de forskjellige levlene, se tabellen her

Mulighet for bonus XP
Det er bonus på 600 xp til de som registrerer sin karakter under Character-fanen. Se Comments fanen for å se hvilke source books som er tillat når dere oppgraderer characteren.

Fyll ut følgende 4 punkter:

  • Hvor kommer din character fra?
  • Familie og venner?
  • Har characteren noen mål i livet?
  • Hva er deres forhold til de andre i gruppa?

Om det er noe som er hemmelig legg det under “Secret GM info”, da er det kun jeg som ser det.

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.