The Nentir Vale - På gjengrodde stier

XP oversikt

Alle oppjusterte sine karakterer til lvl 5 i våres (dvs alle var på 5500 xp). Her er hva dere har møtt på og beseiret (eller samarbeidet med) siden den gang og fått ut av det i form av xp:

 • The Dead walk (gravplassen ved Winterhaven) 775
 • Maze of caves (rotter, chokers, ochre jelly) 925
 • Kruthik Lair 1036
 • Blue slime 750
 • Coffins & Skeletons , (bahamut shrine) 500
 • Sir Keegan 875
 • hobgoblin guard room (første rom med edderkopp) 965
 • warchief (porticullus) 802
 • hobgoblin barracks (hobgoblin wizard) 790
 • Corridors of the Cube (& maggots) 1800
 • Chamber of Statues 650
 • Ghoul Warden 1031
 • Cathedral of Shadows 1315
 • The Shadow Rift 1529
 • Bonus 2000 for å fullføre eventyret
  SUM 15743( /6 spillere= 2624 per spiller + 5500)
  Level 6 nås ved 7500 xp og Alle har i skrivende stund 8123 ( for enkelhets skyld sier vi at Bubba har samme XP).

31.01.2013:
XP

Thunderspire:
Into the mountain 750 xp
Bar Fight 890 xp
Bruggs Enforcers 2200 xp
Chamber of Eyes – Guard Room 800 xp
Chamber of Eyes – Torogs Shrine 1350 xp
Chamber of Eyes – Refectory 950 xp
Grimmerzhul Tradingpost 1000 xp
The Horned Hold – the porticulus 875
The Horned Hold -the duergar workshop 900
The Horned Hold -the ruined chapel 1000
The Horned Hold -the slave pits 1250
S1: SHORES OF SHADOW 1275
WATCHTOWER OF SHADOWS 1250
S3: THE SHADOW VORTEX 1000 XP
Murderous Shadow – Vadriar – Seven Pillared Hall 350 XP
Gnolls & Hyenas – Chasm Keep 3000 XP
Chasm Keep – Gjennomføring bonus 525 XP

SUM = 19365 xp / 5 spillere = 3873 per spiller

Fra før av har alle 8123 xp, dermed har alle nå 11996 xp.


> Ny XP beregning (da Per er ute en kort periode)
Demon Well – Chamber of the Well 1050
Demon Well – Gnolls barracks 1200
Demon Well – PRACTICE HALL 1300
Demon Well – SHRINE TO BAPHOMET 1300
Demon Well – THE RESTLESS DEAD 1000
Demon Well – HALL OF ENFORCED INTROSPECTION 1250
Demon Well – HALL OF THE CRIMSON WHIP 1250
SUM for 4 spillere 7050/4 =1763 rundet opp
Alle spillere frem til nå (11996 + 1763 ) = 13769


> Tilbake til vanlig XP beregning (da Per er tilbake)
Demon Well – HALL OF THE HOWLING PILLARS 1750
Demon Well – PROVING GROUNDS 1800
Demon Well – THE INNER SANCTUM 2100
Random Encounters = 400 (350+50)
Totalt 6050 / 5 spillere = 1250
13769 + 1250 = 15019 totalt per spiller
Sist spilling 25/03-2014:
1855 XP / 3 spillere = ~618
Hver spiller har 15 637 hver.
Sist Spilling 8/4:
Thunderspire Labyrinth – Returning Enemies: 1,815 XP
1,815 XP/3 spillere= 605
Hver spiller har 16242 hver.
Neste level er … se tabellen:
EXP.png

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.