The Nentir Vale - På gjengrodde stier

The Chamber of Eyes

Gruppen fortsetter inn opp en trapp og finner et par Duergars (grådverger) stående ved et ildssted. Når de forstår at gruppen ikke har en vennlig agenda blir det slåsskamp, og bråket tiltrekker et par hobgoblins fra naborommene, en warcaster og en stor kriger som viser seg å være Krand, Bloodreavers leder. Gruppen sloss seg heroisk gjennom og vinner kampen.
Rett på tampen ankommer Regdar med Terrlen Darkseeker som guide.
Etter å ha lett gjennom rommene finner de i Krands kammer en kiste med gull og edelstener, en magisk rustning og en skriftlig beskjed signert Murkelmor Grimmerzhul som har med en avtale de har hatt seg i mellom og en felles venn..
Letter to krand from murkelmor
Mindartis finner også noen nedstøvete gamle tekster som ser urørte ut. Det viser seg at de er tiden da Minotaurene styrte i Thunderspire og Mindartis setter seg ned og begynner å studere tekstene mens gruppen fortsetter å utforske plassen. Like ved krands kammeer finner de en bakdør inn i et større rom med øyne inngravert i vegger og pillarer, en froskestatue og gongong. Og det er tydelig de har funnet Chamber of Eyes. Her blir det også en kamp mellom gruppen og tre hobgoblins og en stor ulv. Chamber of eyes

Gruppen vinner kampen og fortsetter å utforske plassen. Da Regdar som bærer på Rod of Ruin og har stått utenfor kammeret i kampen går inn faller han sammen, tydelig et nytt anfall.. Etter litt kommer han seg til og han kan gjenfortelle visjonen han pluselig fikk:
" Suddenly things shifts around me. Im looking down at the room as if I were much higher. My big fur-clad hands hold a large torch that brings light into the damp chamber, forcing back the shadows and the darkness, like crying wolves.
Hundred of stone eyes in the walls in front of me are staring at me intently, like as if they were measuring the darkness of my soul. Ancient runes from a long lost race are carved into the stones, whispering of horrors unseen by mortal eyes. My minotaur followers balk at the sight, whispering prayers to Baphomet the Horned King to protect their souls.
But the eyes do not fill me with fear and dread, I have not disturbed the shrine of a dark primordial god – I have woken something else, something behind the eyes, something whispering words of power in your ears. Words that only I can hear. And then my eyes open as I see the full truth and my eyes start to drip blood as all the hundreds of stone eyes start to weep blood – covering the stone walls with blood. My minions cry out in fear and scream in terror – but they do not see, they do not hear the sweet words of wrath and power. Promises of unlife…"

Regdar reiser seg igjen og Mindartis gjenkjenner mye av det som blir gjenfortalt av Regdar fra de gamle skriftene han fant i Krands privte kammer:

Last ned

…We are the pinnacle of the world’s civilizations! Saruun Khel’s greatness is unmatched and no one can stand against us! Praise to the Horned King – for he is the true Lord and master of our achievements.
…our explorations of the Thunderspire Mountain’s twisting passages and silent chambers have taken us deep into the bowls of the world. There, at the roots of the mountain, we came upon vast caverns. In the shadow filled chambers we found a crude, forsaken altar to some forgotten god of the black depths. A civilization lost in the dark, forgotten by mortals and with hope abandoned.
…I called out to the Horned King to learn more about this forgotten civilization. My divinations revealed that the deep caverns of Thunderspire were sacred to an ancient entity by the name of Torog in his manifestation as the Patient One, a horrible creature of eyes and mouths that waits in the darkness. We were about to leave the site when I got a strange urge to honor this forgotten entity, in regardless of its insignificance compared to our sacred lord Baphomet, Prince of Beasts.
…My minotaur brothers begged me to see reason, but I was compelled to face the carving of twisted mouths and eyes with my honoring prayers. Little did I expect to have them answered – and what an answer! Dark whispers of power unimaginable, promises of a new path for my brethren. The only thing Torog requested in return was the creation of this temple in his likeness and promises of blood and shadow.
[In the end of the tomb] …I, Tzaruum’ze, the High Priest of Saruun Khel have been expelled and blamed of heresy and charged with blasphemy by the Throne of Bones. But I will not succumb. My dark master promises me another path – a path of Shadow and Blood. I will do his bidding, take my loyal servants and build a shrine for my Master – the Palace of Zaamdul. There will I start the construction of the Bronze Singers that are the epitome of my Masters genius. How beautiful the Song of Breaking will be – how pure and true to the promise of Blood and Shadow.

Gruppen utforsker området videre. Ute i gangen finner de en vei videre til et tomt rom med en trapp som går ned i et vann og i enden av vannet inntil veggen en statue av en halt kvinne, halv sjødemon. De finner til slutt siste rest av Blooodreavers i messehallen der de sitter og drikker og gambler. Gruppen er overlegne igjen og rensker ut siste rest av Bloodreavers. Bak noen tønner ved kjøkkenet gjemmer to eldre damer seg og det viser seg at de er bortførte fra Winterhaven. De forteller at de ikke ble blitt solgt som slaver, men brukt som kjøkkenassistender for Bloodreavers. Gruppen sender de avgårde med Terrlen Darkseeker tilbake til Seven Pillared hall mens gruppen blir over en natt i Chamber of Eyes før de bestemmer seg for hva de skal gjøre videre.

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.