The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Siste sejoner

Etter å ha reddet landsbyboerne fra de tomme vannmagasinene viste det seg at det fortsatt mangler et par som sannsynligvis jobbet på kjøkkenet. Gruppen er sliten etter kampen men istedenfor å reise tilbake til Seven pillared hall finner de en fint skjulested der de kan hvile sammen med de befridde slavene.

Når de igjen er klare går de videre inn i fortet og finner kammeret til Murkelmor.

Meeting murkelmor Det blir en hard kamp og grådverghøvdingen viser seg en slu djevel og slipper unna i kampens hete og kommer seg i sikkerhet bak en dobbeltdør der det er mange flere grådverger med balistaer. Eventyrerne tar en ny pust i bakken og finner en beskjed i Murkelmors kiste.
Bringer of change murkelmor

Gruppen bestemmer seg for å ta bakveien men de støter bare på noen få grådverger og det viser seg at Murkelmor har stukket av med flesteparten av sine undersåtter, sikkert for å hente forterkninger fra grådvergbyen dypere ned i fjellet.

Eventyrerne får endelig med seg de siste slavene og eskorterer de tilbake til Seven Pillared hall.

I seven pillared blir de bedridde slavene gjenforent med sine slektninger fra Winterhaven som er veldig takknemmelig overfor eventyrerne.

Ordinator Arcanis dukker opp igjen og holder et privat møte med eventyrerne der han tar av masken og presenterer seg med navnet Orontor. Han får lese brevet de fant hos Murkelmor og han synes håndskriften virker kjent og bekrefter at dette må være Paldemars, hans acolyte som har forsvunnet for flere uker siden. Oronor ber eventyrerne følge ledetrådene videre og sette en stopper for Orontors bedrifter og bringe han tilbake til magikerne.

Neste dag samles gruppen igjen og går atter en gang ned Roads of Shadows forbi the Hortned hold der de finner den veien som grådvergene har gravd opp igjen. Der finner trapper som fører langt ned i mørket til en etter en lang stund ender opp i en svær underjorisk grotte med en svart innsjø de ikke kan se slutten av. På platåt der trappen ender de blir angrepet av udøde wraiths og specters, men de klarer å bekjemepe.
UndergroundWraith 10
Platået fortsetter ut på et nettverk av broer og etter en stund kan de skimte et svakt lys lengt ute som de går mot. Det viser seg å være et vindu høyt oppe i en diger stalgamitt med trapper meiselt inn i veggene rundt opp som ender opp i en dør høyt oppe. De hører et skrik der oppefra og løper opp og åpner døra der de kan se inn et magisk opplyst kammer med et koselig ildsted. En krokbygd skikkelse som står med ryggen til de over en svær svart gryte som står og putrer.
En gammel sprukken kvinnestemme sier “Velkommen, jeg har ventet dere”..’
Witch chamber

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.