The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Prestens kvaler

regdar, cleric, quest

Med et tungt hjerte må Regdar snu ryggen til sin gruppe for en liten stund. Han har ikke helt funnet løsningen med en ny prest. Han vil be til The Raven Queen om råd. Regdar vet at rådene han mottar ofte kan være kryptiske og over hans intelligens, men han må be om hjelp og hvem bedre en sin Gud.

Regdar vil følge gruppen mens han ber og tenker. Han kaster Tensers Flying Disk for å hjelpe gruppen å bære, og på kvelden kaster han Create campsite. Men han bruker mesteparten av tiden i egne tanker og bønner til The Raven Queen.

Hans ord til gruppen er: Dere er stolte og sterke personer. Jeg har full tro at dere klarer dere i en liten stund uten meg. Da jeg ikke kan hjelpe til med stort så har dere fortjent alt dere finner. Husk å dele alt dere finner på en klok og rettferdig måte. La The Raven Queen være med dere!

Comments

fylleangst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.