The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Oppsummering siste sesjoner

Grimmerzhul!

Gruppen våkner opp i Chamber of Eyes og i ren nyskjerrighet forsøker de å slå i gongongen, men ingen ting skjer. De bestemmer seg da for å reise tilbake til Seven Pillared hall for å konfrontere grådvergene som har en handelspost i hallen.

Inne i Duergar trading post møter de to grådverger som er lite samarbeidsvillige og når de gruppen begynner kreve å se bak lukkede dører blir det kamp.

Gruppen møter hard motstand i Kedhira og hennes duergars men vinner til slutt kampen, og de finner en notis til Kedhira fra Murkelmor Grimmerzhul og et kart som viser vei til The Horned Hold" lenger inn i labyrinten, samt noe som peker mot en hemmelig vei til en bakdør.
Kedhira murkelmor

Gendar


Før gruppen reiser blir de oppsøkt av Gendar som har fått med seg at de har renset ut grådvergene, og han undrer seg om hva de holder på med. Gruppen forteller at de skal finne resten av de kidnappede landsbyboerne fra Winterhaven og at sporene leder til Horned Hold. Gendar forteller at det han tror de har en del av en ummagisk rod i gull som han gjerne betaler 200gp for om de returnerer til han.
Gruppen følger så kartet og går Road of Shadows og med hjelp fra Charrak finner de den hemmelige veien som fører til et gammelt fort meislet ut av fjellet på hver sin side av et dypt hjuv.
Horned hold

Bakinngangen er voktet av orker som får øye på gruppen som ikke holder en lav profil, men uten særlige problemer kjemper gruppen seg gjennom orker og grådverger lenger inn i fortet. De finner også en gullrod som ikke er magisk. Gruppen fortsetter over broen og inn i en annen del av fortet der de kjemper seg gjennom udøde, demoner og en grådverg magiker og befrir mange av de kidnappende bøndene, men de har fortsatt ikke funnet Murkelmor og de siste bøndene.

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.