The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Finale Shadowfell Keep

Gruppa klarte endelig å komme frem til Orcus tempelet der en stor svart portal var i ferd med å åpnes. Der kjempet dere en heroisk kamp mot Kalarel og hans undersåtter, I kampens hete dukket spøkelset til Anaurus Kalton opp igjen og lovet Mindartis å hjelpe til om han tok hodeskallen hans (som Traveus hadde) og kaste den i blodbadet. Traveus gjemte seg bak noen kasser men gjorde ingen motstand i kampen. Mindartis adlydet Anarus Kalton som resulterte i at han gjenoppsto fra blodet og med hans hjelp fikk gruppen stoppet Kalarel fra å åpne seglet til dødsriket og gjøre veien åpne for Orcus’ legion av udøde. Traveus derimot gjorde han alt i sin makt for å unnslippe kampen og klartet opp kjettingene og ut av Orcus.-tempelet og forsvant ut av syne.
KalarelRift small
Kvelden ble avsluttet ved at Kalarel ble sugd inn i portalen til en uviss skjebne,, Dere står nå igjen med Anarus Kalton “in the flesh” med hans bok under armen, en drake i et bur, Kalarels gull og en svart rod ligger igjen foran den nå tomme og lukkede portalen.

Magiske gjenstander dere finner umiddelbart:
1 Rod
1 Dagger
2 Cloaks
1 Horned helm

XP: Se her: http://www.obsidianportal.com/campaign/nentir-vale-alx-campaign/adventure-log/xp-oversikt

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.