The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Shadowfell keep: Fellen!

Kort oppsummert:

  • I mellomtiden mens gruppa hadde kjempet seg nedover katakombene i Shadowfell Keep hadde Douven Staul og Valthrun funnet noen gamle skriv i kjelleren på Sunderpeak tempel som ga hint om bakgrunnen for Shadowfell keep og hva som kunne komme til å skje i fremtiden.. Douven Staul reiste opp til Shadowfell keep for å fortelle at Valtrhun hadde blitt veldig nervøs da han så stormskyene som bygde seg opp over Shadowfell keep og hvordan dette var beskrevet i dokumentene som starten på slutten.. Valthrun reiste derfor i all hast for å oppsøke Nimozaran The Green, High Septarch of Fallcrest for hjelp. Reisen fra Shadowfell Keep til Fallcrestt er et par dagers ritt så han fikk med seg Havelock og Kartuga som beskyttelse på veien.
  • Bubba og Regdar ble friske fra Rot Grub infestation etter hvile og behandling av Marla
  • Marla brukte “Raise Dead”-scroll på Mindartis så han kom tilbake til live
  • Gruppa (Bubba, Mindartis, James og Quinn) fant et lite men hellig shrine til barna til Sir Keegan * der de kunne vise sin respekt og be om styrke.
  • Gruppa klarerte deretter neste rom bestående av noen feller (1 kjempestatue, 2 ildsprutende drager, englebarn med vaser og en riddle)
  • Gruppa bekjempet zombier og ghouls og en clay scout (homunculus -en liten sak med vinger ) som forsøkte å flykte gjennom neste dør og varsle det som er bak denne.
    Chamber
    For de som var med husk å legge til respektive Divine Boon på deres character i builderen. Gull og items som ble funnet ble delt under spilling.

XP: se XP-oversikten

Fra nå deler vi xp på 6 spillere og ikke 7 da Per Erik sannsynligvis ikke blir med lenger.

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.