The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Fra sump til by

Da var det på tide med hjemtur. Vi var mange og vi ble flere. Vi traff Quinn og en barabar. Disse to viste seg å være bra for vår stolte gruppe. Vi mistet dessverre Bubba men vi kan ikke vinne bestandig. Etter vi leverte boka til Traveus, så betalte han oss for enda et oppdrag. En liten tur opp i fjellene. Vi fant ut at vi kunne tjene litt penger på å kjøpe ting der vi var og selge det i fjellbyen. Så de stolte krigere satte i vei. På veien traff vi noe som kan best omtales som et spøkelse og vi måtte sloss med en flokk med ulver.

Det viser seg at de to nye slo hardt fra seg og jeg er stolt av å ha dem i gruppen.

Regdar, Priest of Raven Queen & followers

Comments

fylleangst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.