The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Fin Raziel

Det varmer mitt prestehjerte når en følger plutselig slår ut i blomst og viser seg verdig for sin reise.

Fin Raziel.

En Initiate av Raven Queen. Han hjalp de reisende som ankom de syv pilarer. Jeg har fått ordnet en av de tomme hulene som er her til et temperert shrine til Raven Queen. Det viser seg at der Fin Raziel ikke skorter ved bok-lesning, tar han til de grader igjen ved behjelpelighet. Jeg håper han vil bli værende i de syv pilarer og opprettholde Raven Queen’s tilstedeværelse.

Mitt mål er å passe på at Raven Queen alltid vil være der det er folk, og med mine trofaste medhjelpere så tror jeg reisen vil være berikende.

Regdar

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.