The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Første sesjon

Første spillesesjon

Guran Egg, dragonborn fra Misty mountains er på reise nordover langs King’s Road da han treffer en dverg på ei kjerre trekkenes av to mulldyr. Guran slår følge med dvergen som intoduserer seg som Traveus, omreisende handelsmann. Kort tid etter havner de inn i et bakholdsangrep av goblins som skader dvergen og målrettet går stjeler ting fra kjerra. Guran slår bra fra seg men noen få goblins kommer seg unna med flere ting. I horisonten legger Guran merke til en menneskeskikkelse på hest som ser ut til å ri veien som goblinene følger. Traveus kommer seg til hektene og ber Guran om hjelp til å bringe et skrin goblinene tok med seg, og avtaler å møte han på Nentir Inn i Fallcrest.

Guran finner både spor etter goblins og hest og sporer disse frem til en goblincamp oppe noen huler i en åsside i Moon hills. Guran ser at motstanden blir for tøff for han alene og reiser til Fallcrest for å få tak i forsterkninger. I Fallcrest på The Nentir Inn treffer han Traveus men også en Ranger og en Cleric på samme inn der Traveus venter. De blir kjent over en øl og blir enige om å joine krefter mot disse goblinene og den mystiske rytteren.

Vel oppe i åssidene finner de goblinhulen og en dungeon som både huser en rekke goblins og kobolds.. Koboldene jobber for en drage som ikke er særlig vennlig innstilt overfor gruppen, men som er interessert i å finne ut hva de gjør der. Da dragen får høre gruppens historie kan han fortelle at han deler dungeonen ufrivillig med et menneske som har goblins og andre undersåtter under seg. Om gruppen kan fjerne disse skal de få lov til å slippe unna med livet, og til og med vanker det en gave. Gruppen inngår avtale med dragen og begynner å renske ut goblins rom for rom.

Siste som skjer et at gruppen tar seg en extended rest i et _trygt _ rom

Comments

Lieberung

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.