The Nentir Vale - På gjengrodde stier

En ny prest

regdar, cleric, quest

Da har det seg slik at Regdars hjemby ikke lengre har noen Raven Queen cleric. Dette er ikke ønskelig. Regdar har satt seg mål i å skaffe byen sin en ny prest, eller returnere å ta plassen selv. Det med retur har fått seg en liten utsettelse da Regdar har oppdaget at det fins hellige symboler i hendene på ondskapen. Regdar er en ung cleric og har derfor slått fast at skal han være hjembyens overhode så må han lære mer av verden.

Sammen med sine følgesvenner, har han begitt seg ut på det han selv vil kalle sitt livs reise.

Comments

fylleangst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.