The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Da skal de unge trenes.

De skal tidlig krøkes for en god krok bli. Regdar er stolt. Han har funnet noe han kan gjøre for å hjelpe andre. Kanskje også sin egen landsby. Han har startet å lære opp de unge initiatene i Raven Queens veier. De som ønsker å gå videre i prestelære ønsker han velkommen. De andre som har andre veier de ønsker å gå, lærer han opp i de grunnleggende elementene av Raven Queen. De behøver ikke tilbe, men det er alltid greit å vite at Raven Queen ikke er så skummel som mange tror.

Regdar har også forklart at det er en åpen plass som landsbyprest der han kommet fra. Den som ønsker en slik post skal få hans velsignelse. Det er ingen konkurranse, så hvem det blir vil framtiden vise. Det må også klargjøres hvordan templet de er i nå skal drives. Regdar passer på at de som er pekt ut til mulige paladiner får den religiøse oppfølgning de trenger.

At det også snakkes om et tyveguild plager ikke Regdar. Alle som klarer å jobbe sammen vil kunne dra nytte av hverandres kunnskap.

Men som sagt. Først lære opp de unge personene. Jenter og gutter. Til å drive et tempel, dedikert til Raven Queen.

Mer info kommer.

Comments

fylleangst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.