Nentir vale small

The Nentir Vale, er det nordlige og avsideliggende provinsen av gamle Nerath Empire, keiserriket som smuldret opp for litt over hundre år siden. Nentir Vale ligger nå tilbake gjenglemt og delvis gjengrodd mellom The Stomemarch i vest, og Dawnforge Mountains i øst.

Noen få spredte bosetninger klamrer seg fortsatt fast og kjemper mot den ville naturen og de mørke kreftene som truer dalen. Håpet om en lysere fremtid er allikevel ikke slukket. På tavernas i de små landsbyene rundt om kan du høre trubadurer fortelle om gamle heltedåder fra svunnen tid mens eventyrere varmer seg på grogg og planlegger tokt som skal gi dem rikdom fra forlatte og glemte steder.
Fantasy tavern low900

Hvem vet hvilke farer som skjuler seg langs gjengrodde stier.

The Nentir Vale - På gjengrodde stier

Horror dark fantasy 1366x768 gjengrodde stier murmel roland_jr Dauing Jostein DoomChopper VonLipwig fylleangst orcusrex krinoz